O firmie

O firmie

Firma P.H.U. Paweł Wróbel zajmuje się handlem opału od 1991 roku. Od 1995 roku byliśmy dealerami Bytomskiej Spółki Węglowej S.A., a po powstaniu Kompanii Węglowej S.A. zostaliśmy włączeni do grona Autoryzowanych Sprzedawców.

W miarę rozwoju naszej firmy powiększyliśmy działalność o handel nawozami sztucznymi oraz paszami dla zwierząt. Ponadto świadczymy usługi transportowe w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego.